muziekschool almere

Daar blijf je voor thuis!

Wanneer kan ik beginnen?

Bij Muziekschool Almere kan je op elk moment gedurende het schooljaar met een cursus beginnen. Bel 036-5364490 of neem contact op via het contactformulier

Wanneer kan ik mij inschrijven?

Bij veel muziekscholen geldt dat aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar voor 1 juni binnen moeten zijn.

Muziekschool Almere biedt de mogelijkheid om op ieder moment met een cursus te starten. Vooropgesteld dat het rooster dit toelaat.
Aanmelden kan telefonisch op nummer 036-5364490 of via het contactformulier.
Vermeld in de aanmelding duidelijk op welke dagen en tijden je les kan volgen en om welk instrument het gaat.

Hoe vaak heb ik les?

Wekelijks wordt een les van 30 minuten gegeven.

Tijdens schoolvakanties is de school gesloten. De vakanties van Muziekschool Almere lopen gelijk met die van de basisscholen De Windwijzer en De Ontdekking in de wijk Noorderplassen West.

Per cursusjaar worden max. 40 lessen gegeven. Uitgebreide regels omtrent continuiteit staan in de lesovereenkomst.

Waarom eerst een proefles?

Wanneer je op les wilt kan je ervoor kiezen om eerst een proefles te volgen. 

Een proefles is een eenmalige les van 30 minuten en biedt de mogelijkheid om kennis te maken met docent en instrument.
Op deze manier kun je uitproberen of je het écht leuk vindt om piano, keyboard of Hammondorgel te spelen.
Wanneer je ouder bent dan 6 jaar mag je deze les ook met z’n tweeën volgen. Voor de prijs maakt dat niets uit.

Wanneer je een les-abonnement van een jaar wilt afsluiten dan is een proefles zelfs verplicht. Wij willen op deze manier voorkomen dat je na de eerste les (na het afsluiten van de overeenkomst) tot de conclusie komt dat je geen klik hebt met de docent of dat piano, keyboard of Hammondorgel spelen toch niet jouw uitdaging is. 

Wil je een proefles afspreken? vul dan het proefles-formulier in. 

Meer weten? Bel 036-5364490 of neem contact op via het contactformulier

Heb ik op een vaste dag les?

Voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat wordt overlegd op welke dagen en tijden je muziekles kunt volgen. Je krijgt dan tot het eind van het schooljaar op de overeengekomen dag en tijd muziekles.

Tussentijds veranderen van lesdag en/of lestijd is mogelijk, maar alleen indien het rooster dit toelaat en indien de wijziging ruim van te voren wordt gemeld.

Wat is een tienlessenkaart

De tienlessenkaart biedt de mogelijkheid om gedurende een periode van 10 lessen kennis te maken met docent en instrument. De tienlessenkaart is, zoals de naam al doet vermoeden, een soort strippenkaart welke recht geeft op 10 lessen.

 

 • De tienlessenkaart kent geen opzegtermijn.
 • je krijgt 10 individuele lessen van 30 minuten
 • de lessen vinden plaats op een vaste dag en tijd.
 • deze kaart heeft een eenmalig karakter. Dit houdt in dat je na de tiende les niet opnieuw een tienlessenkaart kan kopen.
 • na tien lessen bepaal je zelf of je de lessen wilt voortzetten.
 • De tienlessenkaart wordt in één keer afgerekend. Het tarief is afhankelijk van je leeftijd. Informatie over tarieven vind je op de tarievenpagina.
 • De tien lessen dienen in een aaneengesloten periode van 10 weken te worden gevolgd.
 • In de schoolvakanties worden geen lessen gegeven. Schoolvakanties worden niet meegeteld!
 • Wanneer je een keer niet kan komen dient dit uiterlijk 48 uur van tevoren te worden gemeld. Anders wordt de les in rekening gebracht.

Mag ik iemand meenemen?

Het komt wel eens voor dat iemand een vriend, een vriendin, een kennis of een familielid meeneemt naar muziekles.

Omdat men de ander eens wil laten ervaren hoe het er in een muziekles aan toegaat, om iemand te enthousiasmeren of omdat dat toevallig zo uitkomt. Vanzelfsprekend is er, wanneer dit incidenteel gebeurt en het om één persoon gaat, geen enkel bezwaar tegen.

Als ik een keer niet naar les kan komen?

Muziekschool Almere werkt met een lesrooster.
Met de cursisten wordt in overleg een lesdag en lestijd vastgelegd.
De lessen vinden op wekelijkse basis plaats, met uitzondering van schoolvakanties.

Het kan voorkomen dat iemand door ziekte, vakantie, schoolactiviteiten, feestjes etc. verhinderd is en niet naar de les kan komen. In dat geval komt deze les te vervallen.

Er bestaat geen recht op inhalen.

In een incidenteel geval kan worden bekeken of er een mogelijkheid is om een les op een andere dag of tijdstip in te halen. Er zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 

 • Er is geen garantie dat de les ook daadwerkelijk kan worden ingehaald.
 • De melding dient minimaal drie weken van te voren schriftelijk te worden ingediend.
 • Inhalen van lessen is afhankelijk van de beschikbaarheid van lestijden; er moet ruimte zijn binnen het lesrooster van Muziekschool Almere. Indien het rooster dit niet toelaat kan de les niet worden verplaatst
 • De te verplaatsten les dient plaats te vinden in dezelfde week als de uitgevallen les. Gemiste lessen kunnen niet worden “opgespaard”

Kan ik tussentijds stoppen?

Bij opzegging dient rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn.
Regels omtrent opzegging staan beschreven in de lesovereenkomst.

 • Uitschrijving kan uitsluitend met inachtneming van de regels uit de lesovereenkomst.
 • Opzegging dient plaats te vinden door middel van een schriftelijke melding.

schoolvakanties

De schoolvakanties van Muziekschool Almere lopen gelijk met die van het basisonderwijs binnen de gemeente.

Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen is de school gesloten en wordt er geen les gegeven. Een schooljaar bestaat derhalve uit maximaal 40 lessen.

Worden de vakanties doorbetaald?

De schoolvakanties worden niet doorbetaald!

Een schooljaar bestaat uit maximaal 40 lessen. Aan deze 40 lessen hangt een prijskaartje.

Muziekschool Almere biedt de mogelijkheid om het cursusgeld in 12 gelijke maandelijkse termijnen te betalen. Hierdoor lijkt het alsof je vakanties door betaalt, hetgeen niet het geval is!

Heb ik thuis een instrument nodig?

Het antwoord is eenvoudig: Ja.

Om resultaat te behalen is het belangrijk om thuis over een piano, keyboard of synthesizer te beschikken zodat er op elk gewenst moment kan worden geoefend.

Muziekschool Almere biedt beginnende keyboardspelers de mogelijkheid een keyboard te huren. Zie voor de kosten de tarievenpagina.

Is onze oude piano geschikt?

In veel huizen bevindt zich een piano. Vaak een erfstuk of een instrument van een familielid dat er niet meer op speelt.
Als zo een piano goed is onderhouden, d.w.z. regelmatig is gestemd en afgeregeld, kan het een bruikbaar lesinstrument zijn.

De praktijk is vaak anders. Er wordt meestal, omdat er toch niet meer op wordt gespeeld, bespaard op onderhoud en stemmen, hetgeen de kwaliteit van het intrument niet ten goede komt.

Het is verstandig een vakman naar zo’n instrument te laten kijken. Hij kan je vertellen of het de moeite waard is om er nog transport- en stemkosten aan uit te geven.

Zelf werken wij met digitale piano’s. Het voordeel is dat deze instrumenten nooit vals worden, waardoor de pianostemmer nooit hoeft langs te komen.

Een ander voordeel is dat de piano zacht kan worden gezet of met een hoofdtelefoon kan worden bespeeld. Fijn voor buren en huisgenoten! Ook kunnen de moderne piano’s op de computer worden aangesloten en zit er vaak een input op waar je bijvoorbeeld een Ipod, Ipad, Iphone, Android of MP3 speler op kan aansluiten, zodat je met je favoriete artiest kan meespelen.

En……. de prijs is in vergelijking met een akoestische piano eveneens meer aangenaam!

overeenkomst

Elke onderneming heeft te maken met vormen van samenwerking met klanten, leveranciers, en andere partijen. Niet altijd is vooraf precies duidelijk hoe de samenwerking verloopt en wat de uitkomst van deze samenwerking zal zijn.

Om duidelijkheid te scheppen voor alle partijen, en ervoor te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan en dat eventuele conflicten op de juiste manier worden opgelost werkt Muziekschool Almere met lesovereenkomsten.

Een goed opgestelde overeenkomst voorziet in een vastomlijnde beschrijving van de taken, rechten en verplichtingen van de betrokkenen in de verschillende situaties. Hiermee wordt de kans dat een van beide partijen wordt gedupeerd, aanzienlijk verkleind.

In de lesovereenkomst wordt o.a. beschreven:

 • het aantal lessen dat Muziekschool Almere op jaarbasis geeft.
 • wat er gebeurt indien de docent of cursist wegens ziekte de les afzeggen
 • het inhalen van gemiste lessen
 • wanneer de schoolvakanties zijn
 • hoe de betalingen zijn geregeld
 • wat de gevolgen zijn van het niet voldoen aan de betalingsverplichting
 • hoe de overeenkomst kan worden ontbonden

Voor meer informatie gaat u naar de lesovereenkomst